ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အဘီဆစ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္ အဘီဆစ္ အားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Asia

ဘန္ေကာက္၊ မတ္ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္ အဘီဆစ္ (Abhisit Vejjajiva) သည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၎ပါတီကေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ မဲအေရအတြက္မရရွိဘဲ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ မတ္ ၂၄ ရက္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီဆစ္သည္ မတ္ ၂၄ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌ ၎၏ ႏုတ္ထြက္မႈကို ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။၎သည္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္မဲေပးမႈစစ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မဲရလဒ္မ်ားအရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အမတ္ေနရာ ၈၈ေနရာ အႏိုင္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဘီဆစ္ က ၎၏ ပါတီအေနျဖင့္ အမတ္ေနရာ ၁၀၀ ေအာက္ ရရွိပါက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားၿပီး ယခု မတ္ ၂၄ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈၀ ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)