အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ

အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား လာေရာက္ မဲေပးၾကပုံကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Asia

ဂ်ာကာတာ၊ ဧၿပီ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္က သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ သန္း ၁၉၀ က တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ မဲ႐ုံေပါင္း ၈ သိန္းေက်ာ္သုိ႔ သြားေရာက္ သမၼတႏွင့္ဒုတိယသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယခုက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္း ၇ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိမတုိင္မီက ျပည္ပတြင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ ၂ သန္းခန္႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ အင္ဒုိနီးရွား သံရုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား လာေရာက္ မဲေပးၾကပုံကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား လာေရာက္ မဲေပးၾကပုံကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လက္ရွိသမၼတ Joko Widodo ႏွင့္ Ma'aruf Amin က Great Indonesia Movement Party (Gerindra)ႏွင့္၄င္း၏မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း Prabowo Subiantoႏွင့္ Sandiaga Unoတုိ႔ႏွင့္အတူ သမၼတ ရာထူးႏွင့္ ဒုသမၼတ ရာထူးကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာက်င္းပႏုိင္ရန္ အင္ဒုိနီးရွားအစုိးရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၆ သိန္း ခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ မဲရုံမ်ားတြင္လည္း လုံၿခဳံေရးမ်ားတုိးျမွင့္ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

အင္ဒုိနီးရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္ေရတြက္သည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွာ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိရာ မဲရလဒ္ကုိ ေမလ လဆန္းပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၏မဲရရွိမႈအေျခအေနကုိမူ အေစာဆုံး ဧၿပီ ၁၇ ရက္ ညပုိင္းတြင္ သိရႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရ ေၾကာင္း သိရသည္။ မဲအႏုိင္ရရွိသူသည္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သက္တမ္းမွာ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒုိနီးရွား၏ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ပင္ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)