ပီရူးသမၼတေဟာင္း အား ရဲကဖမ္းဆီးရန္ႀကိဳးစားစဥ္သတ္ေသမႈျဖစ္

ပီရူးႏိုင္ငံသမၼတေဟာင္း အလန္ဂါစီယာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က လီမားၿမိဳ႕၌မဲေပး ေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Asia

လီမား၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ပီရူးႏိုင္ငံသမၼတေဟာင္း အလန္ဂါစီယာ(Alan Garcia) သည္လီမားၿမိဳ႕ရွိေဆးရံုတစ္ရံု၌ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္က ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိပီရူးႏိုင္ငံသမၼတ မာတင္ဗစ္ဇ္ကာရာ(Martin Vizcarra) က တြစ္တာလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အတည္ျပဳေရးသားခဲ့သည္။

သမၼတ မာတင္ဗစ္ဇ္ကာရာ က သမၼတေဟာင္းအလန္ဂါစီယာ ေသဆံုးမႈေၾကာင့္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဝမ္း နည္းရပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သမၼတေဟာင္း၏မိသားစုႏွင့္ခ်စ္ခင္သူမ်ားထံသို႔လည္း  ေၾကကဲြစာနာ ရပါေၾကာင္း စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

အသက္ ၆၉ ႏွစ္ရွိ အလန္ဂါစီယာ သည္ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ Odebrecht ၏လာဘ္ေပးမႈအရႈပ္ေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟူေသာစြပ္စဲြမႈမ်ားအတြက္ တရားေရးအာဏာ ပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့မႈမွေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ၎၏ေခါင္းကိုကိုယ္တိုင္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္၍ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ကအဆံုးစီရင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖၚျပခဲ့သည္။

အလန္ဂါစီယာ အား၎၏အိမ္၌ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၀ ရက္ ထားရွိရန္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ေရးအတြက္ ရဲအရာရွိမ်ားကႀကိဳးစားစဥ္ ၎ကိုယ္၎ ေသာ့ခတ္ေလွာင္ပိတ္ထားေသာအခန္း တစ္ခန္းအတြင္း ေခါင္းကိုေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလန္ဂါစီယာ ကပီရူးႏိုင္ငံ၏ သမၼတ အျဖစ္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ထိတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိတစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။(Xinhua)