တရုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ ့ႀကီးမ်ားတြင္ ဗီယမ္နမ္ ႏိုင္ငံက ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္မႈ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ ၿမဳိ ့ေတာ္ ဟုိခ်ီမင္း တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ပြဲေတာ္ က်င္းပမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

ဟႏြိဳင္း ၊ ဧၿပီ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ ႏုိင္ငံရွိ ခ်န္တူး ၊ ခ်ဳံခ်င့္ ႏွင့္ ဆန္းက်န္႔ ၿမဳိ ့ သုံးၿမဳိ ့တြင္ ေမလ ၁၅ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ ဗီယက္နမ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ အမ်ဳိးသား ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား စီမံခန္ ့ခြဲေရး ဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မူ၀ါဒ ၊ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား အခ်က္အခ်ာ ေနရာမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာ တင္ဆက္မႈမ်ားအား မိတ္ဆက္ျခင္း တုိ ့ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး  တရုတ္ ခရီးသြား ကုမၸဏီ ၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း စီမံခန္ ့ခြဲမႈ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း ၃၀၀ ခန္ ့အား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ အၾကား ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ အႀကိမ္ေရ မ်ားျပားျခင္း ၊ ခရီးသြားလာမႈ အခ်ိန္ တုိေတာင္းမႈ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးမႈတုိ ့ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသုိ ့လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ တရုတ္ ခရီးသြား အေရအတြက္ တုိးျမင့္လာမည္ဟု ခန္ ့မွန္းရေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ တရုတ္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ၁၀ လုိင္းေက်ာ္သည္ လက္ရွိတြင္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ၿမဳိ ့ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ျပည္တြင္း ေဒသမ်ားကုိ ေလေၾကာင္းလမ္း ၃၀ ျဖင့္ စုစုေပါင္း တစ္ပတ္လွ်င္ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ ခရီးစဥ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသို ့ယခုႏွစ္ ပထမ သုံးလပတ္ အတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသည္ ၄.၅ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူ ကာလထက္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမွာ ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္သူ စုစုေပါင္း၏ ၂၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါး သုိ ့မဟုတ္ တရုတ္ ခရီးသြား အေရအတြက္ ၁.၃ သန္း ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ အမ်ဳိးသား ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား စီမံခန္ ့ခြဲေရး ဌာနမွ သိရသည္။(Xinhua)