20
Tue, Aug
528 New Articles

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကို ပိုမိုတိုးတက္ေစမည္ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယန္ဇီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Three Gorges ဆည္စီမံကိန္းအား ေဝဟင္႐ႈခင္းမွ ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Asia

အစၥလာမ္မာဘတ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥလာမ္မာဘတ္မွာ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ မာယန္ ဆယ္လ္လင္းမ္ (Maryam Sallem) က လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အၾကာက  ၿမိဳ႕ျပဘဝကိုစြန္႔လႊတ္ကာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားလွေသာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အေျခခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရွိလာရေပသည္။

ဆယ္လ္လင္းမ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕ဘက္ ၇၀ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာရွိ ကာေရာ့ (Karot) ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ႀကီးမားသည့္ စက္ယႏၱရားႀကီးအသံမ်ားႏွင့္ ရႊံ႕စီးေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ထို စက္႐ံုမွာ အစၥလာမ္မာဘတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနထိုင္ခ့ဲရသည့္ ဘဝႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေတာ္ေတာ္ေလး ဆူညံလွသည္။

သို႔ေသာ္လည္း “ကၽြန္မရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မမွားခဲ့ပါဘူး” ဟု ဆယ္လ္လင္းမ္က ဆိုသည္။ ဆယ္လ္လင္းမ္သည္ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကႍ (China-Pakistan Economic Corridor= CPEC) ၏ အဓိက ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတြင္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (HSE) အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စက္႐ံုမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးကာ ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံအတြက္ ေဈးသက္သာ၍ သန္႔စင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ ၃.၂ ဘီလီယံ ယူနစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

“ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ဘဝက လံုးဝေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

HSE အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စေတးရျခင္းမရွိဘဲ တင္းက်ပ္သည့္ စီမံကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ပို၍ ႏွစ္သက္သည္ဟု ဆယ္လ္လင္းမ္က သူ႕အျမင္ကိုေျပာခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားပါရွိၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလွသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာလိုက္သည္။

၎က ဆက္၍ “စီမံကိန္းရဲ႕အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြက ပိုၿပီးစည္းကမ္းႀကီးတယ္” ဟု တစ္ခ်ိန္က ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အႀကံေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ဆယ္လ္လင္းမ္က ေျပာသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား ပထမပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လက္ခံရန္ ဆြဲေဆာင္ရျခင္းမွာ ခက္ခဲသည့္ အလုပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာေရာ့ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ယန္ရွင္းသယ္ (Yan Xinde) က ဆိုသည္။

ယန္၏အဖြဲ႕သည္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားအား ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယန္ဇီျမစ္ေပၚရွိ Three Gorges ဆည္စီမံကိန္းအား လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယံုၾကည္လက္ခံသြားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ “ဒါေၾကာင့္ ကာေရာ့စီမံကိန္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စံခ်ိန္စံႏႈန္းကို အျပည့္အဝလက္ခံက်င့္သံုးတဲ့ ပထမဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု ယန္က ဆက္၍ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စက္႐ံုအေနျဖင့္ ျမစ္ကိုပိတ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးကာ ဘက္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့သည္။ ယင္းစက္႐ံုက ႏွစ္စဥ္ ေဒသခံအိမ္ေထာင္စု ၂ သန္းခန္႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ခန္႔ရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ကာေရာ့စီမံကိန္း ၿပီးစီးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေဒသခံ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသား ၃,၀၀၀ ခန္႔နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား ၁,၀၀၀ ခန္႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့တယ္”ဟု ယန္က ေျပာသည္။

ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ စီမံကိန္းပါ ေျမမ်ားမွာ ပုဂၢလိကပိုင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအၾကာ ယင္းေဒသတြင္ေနထို္င္သည့္ ေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ကို ကူညီဖို႔ ဒီကိုေရာက္ေနၾကတယ္ဆိုတာကို သိၾကတဲ့အတြက္ ေဒသခံအမ်ားစုက ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ သူတို႔တစ္ဦးစီတိုင္းဆီကိုသြားၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အေျဖရွာဖို႔၊ ေဒသခံ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို စဥ္းစားဖို႔ အားထုတ္မႈေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့ရတယ္” ဟု ယန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႕သို႔ ဆယ္လ္လင္းမ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ က႑တိုင္းကို ဝင္ေရာက္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းက႑၌မူ တစ္ခါတရံ နစ္နာမႈရွိႏုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုနစ္နာမႈကို ျပန္လည္ ကုစားျဖည့္ဆည္းေပးမႈရွိခဲ့ေပသည္။ စီမံကိန္းက ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ဇာတိေျမ အလားအလာမ်ားအား စီမံကိန္းအေပၚ သံသယႀကီးမားစြာ ရွိသည့္ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ကမ္းလွမ္းရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲတစ္ခု ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲတြင္ ကာေရာ့နယ္ေျမရွိ ဟိုေက်းရြာရွိ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ နာစီယာ ဟူစိန္ (Naseer Hussain) လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

“ဒီစီမံကိန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါတယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိတာေပါ့” ဟု ဟူစိန္က ဆိုသည္။

ဟူစိန္သည္ ယခင္က ဝင္ေငြပုံမွန္မရွိခဲ့ေပ။ ယခုတြင္မူ ကာေရာ့စီမံကိန္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး လစာ၊ ဆုေၾကးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကး ရရွိေနၿပီျဖစ္သလို ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကာေရာ့ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီက ယင္းေဒသတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ “ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရတဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြအားလံုး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ ပညာသင္ဆုတစ္ခု ထားရွိေပးထားပါတယ္”   ဟု ယန္က ေျပာခဲ့သည္။

ယန္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ တိုးတက္လာသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု၏ မ်က္ျမင္သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကႍ (CPEC) ေၾကညာကတည္းက ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ 

“ဒါက စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစမွာပါ။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာတဲ့အခါ ျပည္သူေတြလည္း အလိုအေလ်ာက္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလည္း တိုးတက္ေစမွာပဲေပါ့” ဟု ကာေရာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု၏ HSE အင္ဂ်င္နီယာ ဆယ္လ္လင္းမ္က ေျပာခဲ့ေပသည္။ (Xinhua)