ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၄၇၅ ေက်ာင္း မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ား ပိတ္

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအားေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

ကြာလာလမ္ပူ၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္း Johorျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၄၇၅ ေက်ာင္းကို ဓာတု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သံုးရက္ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဇြန္ ၂၅ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

Pasir Gudang ခရိုင္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္ပညာေရးဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ပုဂၢလိက မူလတန္း ေက်ာင္း ၃၄၇ေက်ာင္း၊ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း ၁၄ေက်ာင္း၊အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္း ၃ခု၊ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၁၁ ေက်ာင္း ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း Johor ပညာေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Azman Adnanက ေျပာၾကားသည္။

Johor Baru ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ Pasir Gudang စက္မႈနယ္ေျမတြင္ 

ဆီအုန္းႏွင့္ အျခား စက္ရံုႀကီးမ်ား၊ ေရနံ ဓာတု စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)