18
Sun, Nov
675 New Articles

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတ မြန္ေဂ်အင္တို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး နက္ရိႈင္းလာေစရန္ ႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္က ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC) CEO ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က “တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားၿပီး လွပသည့္အနာဂတ္သစ္ကုိ ဖန္တီးမည္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႔ခြန္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတရွီ၏ အဓိကမိန္႔ခြန္းထဲတြင္အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔ (APEC)သည္ ေရနယ္နမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ေန ေသာေၾကာင့္ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြား မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊လက္ရွိ ကမၻာ့စီးပြား ေရး လႈိင္းဂယက္ရုိက္ေနခ်ိန္၊ အႏၱရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေလးနက္သည့္အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း ၊ တစ္ေလွတည္း စီး တစ္ခရီးတည္းသြားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ကမၻာ့စီးပြားေရးဟူေသာ သေဘၤာႀကီး အတူပဲ့ကုိင္ကာ မွန္ကန္ သည့္လမ္းစဥ္ကုိ ဦးတည္၍ လွပသည့္အနာဂတ္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေလွာ္ခတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲအားလည္းေကာင္း၊ လာမည့္ဧၿပီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္အားလည္းေကာင္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ႕အခင္းအက်င္းက နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ အလွည့္အေျပာင္းကာလသုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီး အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က ႏို္ဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒ ဦးတည္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္က သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Peter O'Neill ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ဘံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပါဝင္ေသာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆစ္ဒနီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေတာင္ပစိဖိတ္ရွိ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းမ်ားတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္က ျပင္းအား ၆.၅ ရွိေသာ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဘူမိေဗဒတိုင္းတာေရး အဆိုအရ သိရသည္။

ဆစ္ဒနီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကြင္းစလန္းျပည္နယ္တြင္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးမ်ားထဲ အပ္ထည့္မႈ ျဖင့္ အသက္ ၅၀ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မကၠဆီကို စီးတီး၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေဟတီႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႕ ေႏွာင္းပိုင္းက အင္အား ၅.၉ပမာဏရွိ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ရာ အနည္းဆံုး လူ ၁၀ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

ဆူဗာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဖီဂ်ီႏုိင္ငံတြင္ မိမိကုိယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္သည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဖီဂ်ီႏို္င္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Page 1 of 5