ဆစ္ဒနီဆိပ္ကမ္း၌ ေဝလငါးတစ္ေကာင္ကုိ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္

ႀကိဳးတြင္ ျငိမိၿပီး ပင္လယ္ထဲေမ်ာ္ေနေသာ ေဝလငါးႀကီးအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Australia / Oceania

ဆစ္ဒနီ ၊ ဇူလုိင္ ၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဆစ္ဒနီဆိပ္ကမ္း၌ ဇူလုိင္ ၃ ရက္က ႀကိဳးႏွင့္ၿငိမိၿပီး ေရေပၚတြင္ ေပါေလာ ေမ်ာေနသည့္ ေဝလငါးတစ္ေကာင္ကုိ ကယ္တင္၍ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေရွ ့ပုိင္း ကမ္းရုိးတမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ေျမာက္ဘက္သုိ ့ဦးတည္ေမ်ာလာသည့္ အမႈိက္သရုိက္ႀကိဳးျဖင့္ ၿငိေနေသာ ေဝလငါးတစ္ေကာင္ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကိဳးအရွည္ ၁ဝဝ မီတာေက်ာ္ျဖင့္ ပတ္မိၿပီး ေရေပၚတြင္ ေပါေလာေမ်ာပါေနေသာ ေဝလငါးကုိ ငါးဖမ္းသမားမ်ားက ဆစ္ဒနီေတာင္ပုိင္း၌ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေတြ ့ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္မ်ား၏ သတိေပးမႈႏွင့္အတူ နယူးေဆာက္ေဝးျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ အဏၰဝါကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့က ေဝလငါး ေမ်ာပါေနသည့္ အရွိန္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေဘာယာႀကီးတစ္ခုႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ခ်ည္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက ေဝလငါးကုိယ္ေပၚတြင္ ပတ္မိေနသည့္ ႀကိဳးကုိ ဖယ္ရွား၍ ကယ္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ႀကိဳးကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဝလငါးႀကီးမွာ ေျမာက္ဘက္သုိ ့ထြက္ခြာသြားၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေတာင္ပုိင္းေဆာင္းရာသီ ကာလအတြင္း ေဝလငါးမ်ားသည္ အႏၱာတိကတုိက္ ပင္လယ္ေရျပင္မွ ပူေႏြးေသာရာသီဥတုရွိသည့္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ Great Barrier Reef ပင္လယ္ျပင္ဖက္သုိ ့ဦတည္ ကူးခတ္လာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)