22
Wed, May
568 New Articles

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC) CEO ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အဓိက မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား 

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Australia / Oceania

ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္က ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပို႔ေမာ္ရက္စ္ဘီၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC) CEO ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က “တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားၿပီး လွပသည့္အနာဂတ္သစ္ကုိ ဖန္တီးမည္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႔ခြန္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတရွီ၏ အဓိကမိန္႔ခြန္းထဲတြင္အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔ (APEC)သည္ ေရနယ္နမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ေန ေသာေၾကာင့္ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြား မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊လက္ရွိ ကမၻာ့စီးပြား ေရး လႈိင္းဂယက္ရုိက္ေနခ်ိန္၊ အႏၱရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေလးနက္သည့္အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း ၊ တစ္ေလွတည္း စီး တစ္ခရီးတည္းသြားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ကမၻာ့စီးပြားေရးဟူေသာ သေဘၤာႀကီး အတူပဲ့ကုိင္ကာ မွန္ကန္ သည့္လမ္းစဥ္ကုိ ဦးတည္၍ လွပသည့္အနာဂတ္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေလွာ္ခတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကမၻာ့စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြးအေခၚႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတရွီက ခံယူခ်က္(၅)ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ (၁) တံခါးဖြင့္ဝါဒကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္ကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္ ့ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ (၂) တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၊(၃) သေဘာထားႀကီးလက္ခံမႈမ်ားျဖင့္  အျပန္အလွန္ဆည္းပူးသင္ယူေပါင္းစည္းရန္ ၊ (၄)တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ( ၅) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တံခါးဖြင့္ဝါဒကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္ကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္ ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိန္ ့ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတရွီက ႏုိင္ငံအခ်င္ခ်င္းဆက္စပ္ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္တားဆီးျခင္းသည္ အေျမာ္အျမင္နည္းသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သလုိ  ေအာင္ျမင္မည္ လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၊ တစ္ဖက္သတ္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ သည့္အျပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး၏မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ဆုိး၀ါးလာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ မိန္႔ၾကားခ်က္အေပၚ သမၼတရွီက ၂၀၃၀ခုႏွစ္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မိမိႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

သေဘာထားႀကီးလက္ခံမႈမ်ားျဖင့္  အျပန္အလွန္ဆည္းပူးသင္ယူေပါင္းစည္းရန္မိန္႔ၾကားခ်က္တြင္ သမၼတရွီက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ မည္သည့္လမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ဆုိသည္မွာ ယင္းႏုိင္ငံ၏ျပည္သူမ်ားက ေျပာပုိင္ခြင့္အရွိဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေဆးတစ္မ်ိဳးတည္းက ေရာဂါေပါင္းစုံကုိ မကုသႏုိင္သလုိ စနစ္တစ္ခု ပုံစံတစ္ခုတည္းက ႏုိင္ငံတုိင္း၏ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရာတြင္ သိပံၸနည္းပညာ ဖန္တီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိမထားသင့္၊လူနည္းစုတစ္စုတည္းက အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ိဳးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၊ ဥာဏမူပုိင္ခြင့္သတ္မွတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္သလုိ အသစ္ဖန္တီးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက အတူသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္အား ေတာင့္တင္းသူကသာ ေျပာဆုိသတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း မတူညီသည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ အဆင္ေျပလွ်င္ အသုံးခ်မည္၊ အဆင္ေျပလွ်င္ စြန္႔ခြာမည္ဆုိျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ေၾကာင္း ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ရန္လည္း ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၄၀၀ နီးပါးရွိသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု ယုံႀကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)