ရုရွားေဘာလ္တစ္စစ္ေရယာဥ္အုပ္စုက ေနတုိးစစ္သေဘၤာမ်ားကုိ လုိက္ပါေစာင့္ၾကည့္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေနတုိးစစ္သေဘၤာမ်ား ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္စဥ္(ဆင္ဟြာ) Eastern Europe

ေမာ္စကုိ ၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ရုရွားႏုိင္ငံ၏ ေဘာလ္တစ္စစ္ေရယာဥ္အုပ္စုသည္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေဒသတြင္းသုိ ့ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေနတုိးစစ္မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္(NATO)၏ စစ္သေဘၤာမ်ားကုိ လုိက္ပါေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၇ ရက္က အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာ Gravely ၊ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပုိလန္မွ Kazimierz Pulaski ၊ တူရကီမွ Gokova ႏွင့္ စပိန္မွ Almirante Juan deBourbon တုိ ့သည္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ထဲသုိ ့ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရုရွားေဘာလ္တစ္စစ္ေရယာဥ္အုပ္စုသည္ ျဖစ္လာသမွ် အေရးေပၚအေျခအေနကုိ တုန္ ့ျပန္ရန္ တုိက္ခုိက္ေရးေရယာဥ္အုပ္စု ၊ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ ့ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ေလယာဥ္မ်ားကုိ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္အေနအထား တပ္လွန္ ့ထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)