ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံ က ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ ရွိ စစ္ဒဏ္သင့္ျပည္သူ မ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္

ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ Alexander Lukashenko အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

မင့္စ္ခ္ ၊ ဇြန္ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံ အေရးေပၚ အေျခအေန ဝန္ႀကီးဌာန က ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕ ၌ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ ရွိ စစ္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူ မ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္မႈ ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ယခု အႀကိမ္ ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံ မွ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ ရွိ စစ္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူ မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း သည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ေပးပို႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေပးပို႕ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား တြင္ အစားအစာ ၊ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္း ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာ စသည္ တို႕ ပါဝင္ေၾကာင္း ၊ ၄င္း ပစၥည္းမ်ားအား ကုန္းလမ္း မွ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ သို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ ရွိ စစ္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ား ထံသို႕ ေပးပို႕သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ Alexander Lukashenko က ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ တြင္ တိုက္ပြဲ စတင္ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ယင္းေဒသ မွ ဒုကၡသည္ ၁ သိန္းခြဲ ကို လက္ခံ ခဲ့ၿပီး ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိရန္ အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ကာ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ကို မဆို အကူအညီ ေထာက္ပံ့ေပးသြား လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ တြင္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း Donbass ေဒသတြင္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ အၾကား အႀကီးစား တိုက္ခိုက္မႈ စတင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း ၏ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာက္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္ တို႕ က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ တို႕ တြင္ ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မင့္စ္ခ္ တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး နယ္နိမိတ္ကို ေရးဆြဲ ႏုိင္ ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေရးထိုး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အႀကီးစား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစား တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)