၂၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖီဖာ ကမာၻ႕ဖလား အိမ္႐ွင္အျဖစ္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံမ်ားက ပူးတြဲက်င္းပမည္

၂၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖီဖာ ကမာၻ႕ဖလား အိမ္႐ွင္အျဖစ္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံမ်ားက က်င္းပခြင့္ရ႐ွိေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ေမာ္စကို၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေမာ္စကို္ႏုိ္င္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ FIFA Congress တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေမာ္႐ိုကိုႏုိင္ငံကို အႏုိ္င္ရ႐ွိသြားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံမ်ားက ၂၀၂၆ ခုႏွစ္ ဖီဖာ ကမာၻ႕ဖလားပြဲအား အိမ္႐ွင္အျဖစ္ ပူးတြဲက်င္းပခြင့္ရ႐ွိသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

United 2026 ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ပူးတြဲက်င္းပခြင့္အား ဆႏၵမဲ ၂၀၃ မဲအနက္ ၁၃၄ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ၂၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖီဖာ ကမာၻ႕ဖလား အိမ္႐ွင္အျဖစ္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံမ်ားက က်င္းပခြင့္ရ႐ွိေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလံုးပြဲမ်ားအား ယခုလို သံုးႏုိင္ငံ ပူးတြဲအိမ္႐ွင္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းသည္ ပထမဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပြဲစဥ္အမ်ားစုအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ကမာၻ႕ဖလားကို အိမ္႐ွင္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး မကၠဆီကိုႏို္င္ငံက ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ဖူးသည္။ ကေနဒါႏို္င္ငံကမူ ပထမဆံုး က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)