၂၀၁၈ ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ

Europe

၁၅.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပဲြ- ပဲြၿပီးရလဒ္ အုပ္စု B အီရန္ ၁-၀ ေမာ္ရိုကို (၉၅')