၂၀၁၈ ကမာၻ ့ဖလား​ေဘာလံုးၿပိဳင္​ပဲြ

Europe

၁၆.၆.၂၀၁၈.    စတုတၴပဲြ - ပဲြၿပီးရလဒ္​

အုုပ္​စု D

   ခရို​ေအးရွား   ၂-၀   နိုင္​ဂ်ီးရီးယား

  ( ၃၂', ၇၁')