၂၀၁၈ ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ (ဆင္ဟြာ)

Europe

၁၇.၆.၂၀၁၈. တတိယပဲြ - ပဲြၿပီးရလဒ္

အုုပ္စု E

   ဘရာဇီးလ္   ၁-၁   ဆြစ္ဇာလန္

     ( ၂၀')                 (၅၀')