18
Thu, Jul
538 New Articles

အိုပက္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားက ေရနံထုတ္လုပ္မႈ ပူးတြဲတိုးျမႇင့္သြားမည္

ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ အိုပက္ (OPEC) အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ႏို္င္ငံမ်ားက ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ဗီယင္နာ၊ ဇြန္ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အိုပက္ (OPEC) အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ႏို္င္ငံမ်ားက ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ပူးတြဲ တိုးျမႇင့္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

႐ု႐ွားအပါအဝင္ အိုပက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ႏို္င္ငံမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝး၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ တစ္ေန႔လွ်င္ စုစုေပါင္း ေရနံစည္ ၁.၈ သန္းအထိေရာက္႐ွိမွသာ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္အား ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ အိုပက္ (OPEC) အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ႏို္င္ငံမ်ားက ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း လိုအပ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးေၾကညာခ်က္အရ ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ “လိုက္ေလ်ာညီေထြအဆင့္အားလံုးကို လိုက္နာၾကရန္ႏွင့္ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်ိန္ညႇိၾကရန္” လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရနံတင္ပို႔သူ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (OPEC) က ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို မည္သို႔ခြဲေဝကာ တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မည္ကို အေသးစိတ္ေျပာၾကားထားျခင္း မ႐ွိသလို ေရနံထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမႇင့္မည့္ ပမာဏအား တိုက္႐ိုက္ေျပာထားျခင္း မ႐ွိေပ။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ဇူလိုင္လတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရနံထုတ္လုပ္ေရးမူဝါဒအား ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၌ စည္းေဝးၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိ္င္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး Khalid al-Falih က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိုပက္အေနျဖင့္ ေဈးကြက္အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေရနံထုတ္လုပ္မႈအား ခ်ိန္ညႇိသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ (Xinhua)