အေမရိကန္ ႏွင့္ တူရကီ ႏုိင္ငံ တို႕က အျပန္အလွန္ အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအား အသီးသီး ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သား ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Andrew Brunson အား ျမင္ ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

ဝါရွင္တန္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တူရကီ ႏုိင္ငံ အစိုးရ တို႕က ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွ စတင္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အရာရွိမ်ား အား ဦးတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ တြင္ အသီးသီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ ၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သား ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Andrew Brunson ၏ အမႈ အား တူရကီ ႏုိင္ငံ မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည့္ အတြက္ တူရကီ ႏုိင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီး မ်ား အေပၚ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ အား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

တူရကီ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သံတမန္ေရးရာ ညီမွ်ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အရ တူရကီ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အမိေျမ လံုျခံဳေရး ဝန္ႀကီး အေပၚ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ အား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တူရကီ ႏိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္ မေအာင္ျမင္သည့္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး အေျခအေန ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္သြားခ်ိန္တြင္ တူရကီ ႏိုင္ငံ အစိုးရ က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သား ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Andrew Brunson အား သူလွ်ိဳမႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။

ယခု ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ တြင္ တူရကီ က ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Andrew Brunson အား ဖမ္းဆီး ခဲ့သျဖင့္ တူရကီ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး အား အေရးယူ ပိတ္ဆို႕ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရ က ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး တူရကီ ႏုိင္ငံ မွလည္း တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ တြင္ တူရကီ ႏုိင္ငံ က ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Andrew Brunson အား လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္ တရား႐ံုး မွ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး မွာ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)