ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ က ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး အား အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ရန္ ၾကံစည္မႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္သူ အား ဖမ္းဆီး ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

ပဲရစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ လံုျခံဳေရး ဌာန က လတ္တေလာ ရက္ပိုင္း အတြင္း ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ Le Mans ၿမိဳ႕ တြင္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ ၌ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္ ေနသည့္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး အား ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းမွာ ယခုႏွစ္ အတြင္း ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ မွ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အား ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ တားဆီး ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ BFMTV ႐ုပ္သံဌာန ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္ ေနသည့္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံသား က အသက္ ၁၉ ႏွစ္ ရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ၄င္း၏ မိသားစု ဝင္မ်ားက ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ သို႕ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းအား ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ က ႏိုင္ငံ အတြင္းဝင္ေရာက္ရန္ တားျမစ္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားျဖင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ သို႕ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ လံုျခံဳေရး ဌာန က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္သူ ၏ အိမ္တြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္ အမ်ားအျပား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား က ၄င္းအေနျဖင့္ IS အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕ ထံ သစၥာခံေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ တြင္ အေသခံ ကားဗံုးေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္ေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ လံုျခံဳေရး ဌာန က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္သူ ၏ အိမ္တြင္ စက္ေသနတ္ တစ္လက္ အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရး ဌာန အေနျဖင့္ ၄င္း ႏွင့္ ဆီးရီးယား အတြင္း ရွိ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ အား ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)