စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပုိးလမ္းမဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဖုိရမ္ကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပုိးလမ္းမဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္ က်င္းပေနစဥ္ (ဓါတ္ပုံ-အင္တာနက္) Europe

ပါရီ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပုိးလမ္းမဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္  ဟူခြ်န္းဟြာ(Hu Chunhua)၊  ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း အနာဂတ္ဖန္တီးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ Raffarin၊ ကုလသမဂၢ စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ဟုိက္ဒရား၊ ဆားဘီးယားႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ၊(၆၇)ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဥကၠ႒၊ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Vuk Jeremiႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လီေ၀(Li Wei)တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပုိးလမ္းမႀကီးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဖုိရမ္သည္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး အဆုိျပဳသည့္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ကာလတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ပူးေပါင္းပါ၀င္ေထာက္ခံခဲ့ၾကရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးစီမံမႈစနစ္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဖုိရမ္တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၅ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပုိးလမ္းမဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တူရကီႏုိင္ငံ  အစၥတန္ဘူလ္ ၊ စပိန္ႏုိင္ငံ မက္ဒရစ္ ႏွင့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ  ၀ါေဆာၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)