ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ အယံုအၾကည္ရွိေၾကာင္း ဆႏၵခံယူပြဲ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိ

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

လန္ဒန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမ (Theresa May) အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ကြန္ဆာေဗးတစ္အမတ္မ်ားမွ အယံုအၾကည္ရွိမရွိ ဆႏၵမဲခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အယံုအၾကည္ရွိေၾကာင္းဆႏၵမဲက အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆း၀၀ နာရီ၌ စတင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵခံယူမႈမွာ ႏွစ္နာရီအၾကာတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပါင္း ၃၁၇ ခုတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေစေရး ေထာက္ခံမဲ ၂၀၀ ရရွိကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမသည္ အႏိုင္ရရွိရန္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၁၅၉ မဲသာလိုအပ္ျခင္းၿပီး ယခုလို အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၎၏ ေနရာအား ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵမဲခံယူမႈမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုနီးပါးအတြင္း ပထမဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵမဲခံယူမႈမစတင္မီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေမက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီအား ဦးေဆာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ထြက္ခြာေရး (Brexit) သေဘာတူညီမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္မူ ဆက္လက္ရွိေနလိုေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)