တူရကီ ႏုိင္ငံ အစိုးရ က IS အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္ ဟု သံသယ ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၉ ဦး အား ဖမ္းဆီး

တူရကီ ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တို႕က လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

အစၥတန္ဘူလ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တူရကီ ႏုိင္ငံ အစၥတန္ဘူလ္ ၿမိဳ႕ ၌ IS အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္ ဟု သံသယ ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၉ ဦး အား ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

တူရကီ ႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တူရကီ ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ က အစၥတန္ဘူလ္ ၿမိဳ႕ အတြင္း ေဒသ ၁၁ ခု အား တစ္ခ်ိန္တည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ သံသယ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၉ ဦး အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းတို႕ အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာ သို႕ သြားေရာက္ရန္ ၾကံစည္ေနၾကၿပီး တူရကီ ႏုိင္ငံ တြင္လည္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္ေနၾကေၾကာင္း ၊ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ္ အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ က တရားမဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၊ စာအုပ္မ်ား ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တူရကီ ႏုိင္ငံ အစိုးရ က IS အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕ ၏ လတ္တေလာ ႏွစ္ပိုင္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။(Xinhua)