ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံက တရုတ္နုိင္ငံႏွင့္ ခရီးသြားက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားလုိ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ “ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားႏွစ္” ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - အင္တာနက္) Europe

မင့္စ္ခ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏“ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားႏွစ္” ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မင့္စ္ခ္ တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ရာ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံက တရုတ္နုိင္ငံႏွင့္ ခရီးသြား က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြား လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အဆုိပါပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Petrishenkoက တရုတ္-ဘီလာ႐ုဇ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္တုိးတက္လ်က္ရွိရာ ၄င္းတုိ႔အနက္ ခရီးသြားက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေန သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အနာဂတ္တြင္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တုိးတက္မႈအား ေသြးသစ္ေလာင္းေပးမည့္ ခရီးသြားက႑ ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ သြားလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သလုိ တရုတ္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္သစ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း ၊ ခရီးသြားေနရာမ်ားတြင္ တရုတ္ဘာသာစကား၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားက UnionPayကဒ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဘယ္လာ႐ုစ္ႏုိင္ငံ အားကစားႏွင့္ခရီးသြား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Durnouက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွက်င္းပေသာ ခရီးသြားျပပြဲမ်ား ကုိ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ျခင္း၊ တရုတ္ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ခရီးသြားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ပထမ ၁၀ လ တြင္ ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ တ႐ုတ္ခရီးသြားဦးေရမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အလားတူကာလထက္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမင့္လာေၾကာင္း ၊ ေနာင္မ်ားတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ မိတ္ေဆြမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားစြာ ဘီလာ႐ုဇ္သုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ေစလုိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Cui Qimingကလည္း ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ က႑စုံနယ္ပယ္စုံ လက္ေတြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္တုိးတက္လ်က္ရွိရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တဆတဆက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိေနရာ ၄င္းမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးပြားေအာင္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သလုိ အျခားက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပး ရာေရာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏“ဘီလာ႐ုဇ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားႏွစ္”ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ရက္က တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)