႐ုရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ က ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ လူပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူ တို႕ အေပၚ ပိတ္ဆို႕ အေရးယူမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္

႐ုရွား ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီမီထရီ မက္ဗီဒက္ဗ္ (Dmitry Medvedev) အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ေမာ္စကို ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

႐ုရွား ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီမီထရီ မက္ဗီဒက္ဗ္ (Dmitry Medvedev) က ႐ုရွား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံ လူပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူ တို႕အား ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ ၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဒီမီထရီ မက္ဗီဒက္ဗ္ က ႐ုရွား ႏုိင္ငံ မွ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံ လူပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူ တို႕အား ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သည့္ စာရင္း ကို မိမိ အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မွာ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တို႕၏ အက်ိဳးစီးပြား အား ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

႐ုရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၏ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အရ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တြင္ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံ လူပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ အား ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ က အမိန္႕ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေန႕မွစတင္၍ အက်ိဳးဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ လတ္တေလာႏွစ္ပိုင္းအတြင္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အစိုးရ က အမိန္႕ေၾကညာခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ လူပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူ တို႕အား ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လဆန္းပိုင္း တြင္ အမိန္႕ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ယူကရိန္း ႏုိင္ငံသား ၃၂၂ ဦး ႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ ရွိသူ ၆၈ ဦး တို႕အား ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ကာ ၄င္းတို႕၏ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ ရွိ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ တို႕အား ထိန္းသိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)