ယူကရိန္းသမၼတ က ညမထြက္ရအမိန္႔ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ယူကရိန္းႏုိင္ငံ သမၼတ ပီထရို ပိုရိုရွန္ကုိ အားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ကိဗ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ သမၼတ ပီထရို ပိုရိုရွန္ကုိ (Petro Poroshenko) က ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ေဒသအနည္းငယ္တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔အား ရုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပိုရိုရွန္ကို က ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ၏ လက္ရွိ လံုျခံဳေရးအေျခအေနတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အရာအားလံုးကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညမထြက္ရအမိန္႔သည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လည္ ျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္ျခင္း၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ တိုက္ပြဲမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ အရံတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈတို႕ တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းအင္ကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ပိုရိုရွန္ကို က ညမထြက္ရအမိန္႔သည္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူကရိန္းႏုိင္ငံသည္ Kerch ေရလက္ၾကား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရုရွားႏုိင္ငံ ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၂နာရီမွစ၍ အဓိကအားျဖင့္ ရုရွားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသ ၁၀ခုတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ က ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ စစ္ေၾကညာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးစနစ္ပိုမို အားေကာင္းလာရန္ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)