ယူကရိန္းႏုိင္ငံ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရုံးေရး ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ စတင္မည္

ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ သမၼတ ပီထရုိ ပုိရုိရွန္ကုန္အား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

ကိဗ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ၌  လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရုံးခြင့္အား ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ တရား၀င္ စတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ကုိးကား၍ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယူကရိန္း ႏုိင္ငံပုိင္ Ukrinform သတင္း ေအဂ်င္စီက ဗဟုိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ သမၼတ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ့၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး လုပ္ေဆာင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးစီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္အား မွတ္ပုံတင္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၁,၇၀၉ အား ေပးသြင္းရေၾကာင္း သိရသည္။

ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ၌ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္အား ဧၿပီလ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)