ဘရာဇီးႏိုင္ငံ သမၼတအျဖစ္ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို က်မ္းသစၥာကိ်န္ဆို

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ဘရပ္ဇီးလီးယား၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စစ္တပ္ ဗိုလ္ႀကီး တစ္ျဖစ္လဲ ႏိုင္ငံေရးသမား ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို (Jair Bolsonaro) သည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ၃၈ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန ျမင့္တက္ေနသည့္ၾကားမွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဘိုဆိုနာရိုသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရာဇီးလီးယားရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၃း၁၀ နာရီက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဂ်အာ ဘိုဆိုနာရို၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေရွး႐ိုးစြဲ Social Liberal Party ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘိုဆိုနာရိုႏွင့္ ၎၏ ဒုတိယသမၼတ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဟမ္မီလ္တန္ ေမာ္ရိုအို (Hamilton Mourao) တို႔က အေျခခံဥပေဒကို ေစာင့္ထိန္း ကာကြယ္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို စြဲၿမဲစြာ လိုက္နာကာ ျပည္သူလူထု၏ အေထြေထြ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းလံုးေသာ၊ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကို အက်ိဳးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အစၥေရးႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ ေနတန္ညာဟုႏွင့္ ပါရာေကြး၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သမၼတမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)