21
Sat, Sep
538 New Articles

ေနတုိးအဖြဲ ့ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက မက္ဆီဒုိးနီးယားႏုိင္ငံအားအဖြဲ ့ဝင္အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ လက္မွတ္ေရးထုိး

မက္ဆီဒုိးနီးယားႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး Nikola Dimitrov( ဝဲ) ႏွင့္ NATO အဖြဲ ့အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Jens Stoltenberg (ယာ) တုိ ့လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

ဘရက္ဆဲလ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္စစ္မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ (NATO) အဖြဲ ့၏ အျမဲတမ္းအဖြဲ ့ဝင္ ၂၉ ဦးသည္ မက္ဆီဒုိးနီးယားႏုိင္ငံအား အဖြဲ ့ဝင္အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရက္အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ ့လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္တြင္ မက္ဆီဒုိးနီးယားႏုိင္ငံသည္ ေနတုိးတပ္ဖြဲ ့၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနတုိး (NATO) က ၄င္း၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဝင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ေနတုိးအဖြဲ ့ဝင္ ၂၉ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ ့ေတာ္အသီးသီးသုိ ့ေရာက္ရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ဆက္လက္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနတုိးအဖြဲ ့ဝင္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ ့ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေႏွးႏွင့္အျမန္လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မက္ဆီဒုိးနီးယား ႏွင့္ ဂရိႏုိင္ငံတုိ ့သည္ မက္ဆီဒုိးနီးယားအား “ ေျမာက္မက္ဆီဒုိးနီးယားသမၼတႏုိင္ငံ” ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းရန္ အလြတ္သေဘာ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ ့၏ ကာလရွည္အျငင္းပြားေနမႈကုိ မၾကာေသးခင္က အေျဖရွာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ ေဘာလ္ကန္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ မက္ဆီဒုိးနီယားႏုိင္ငံသည္ ေနတုိးအဖြဲ ့ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသုိ ့ဝင္ခြင့္ရရန္ အႀကီးမားဆံုးအတားအဆီးအား ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။

သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအရ ဂရိပါလီမန္သည္ မက္ဆီဒုိးနီးယား၏  ေနတုိးဝင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမ လဝက္အတြင္း အတည္ျပဳရန္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ဂရိႏုိင္ငံသားမ်ားအစုသည္ မက္ဆီဒုိးနီးယား ဟူေသာ စကားလံုးကုိ ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကုိမွ် ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာက်ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေပ။

မက္ဆီဒုိးနီးယားအမည္ေပးျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဂရိႏုိင္ငံသား ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကန္ ့ကြက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုကုိ To Vima ျပည္တြင္းသတင္းစာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္းကုိ Metron အဖြဲ ့က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂရိျပည္သူ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက ယခင္ယူဂုိဆလားဗီးယားႏုိင္ငံလက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့သည့္ အိမ္နီးခ်င္းမက္ဆီဒုိးနီးယားႏုိင္ငံ(FYFOM) ကုိ ၄င္းတုိ ့၏ ၿမိဳ ့ေတာ္ စကုိပီေဂ်(Skopje) ကုိသာ ႏိုိင္ငံ့အမည္မွည့္ေခၚေစလုိၾကသည္။

ဂရိ ႏွင့္ မက္ဆီဒုိးနီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ယူဂုိဆလားဗီးယားႏုိင္ငံမွ မက္ဆီဒုိးနီးယား လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂရိက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏တရားဝင္နာမည္တြင္ မက္ဆီဒုိးနီးယားသမၼတႏုိ္င္ငံဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကုိ ကန္ ့ကြက္ခဲ့သည္။ ဂရိ၏ ကန္ ့ကြက္မႈကပင္ မက္ဆီဒုိးနီးယားအတြက္ ေနတုိး ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသုိ ့ဝင္ခြင့္ရရန္ အတားအဆီးျဖစ္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢၾကားဝင္ျဖန္ေျဖမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ Prespa သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး မက္ဆီဒုိးနီးယားႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္နာမသည္ “ ေျမာက္မက္ဆီဒုိးနီးယားသမၼတႏုိင္ငံ” ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့သည္။(Xinhua)