ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေလဆိပ္အားလံုး က ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ၂၄ နာရီ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ရပ္နား

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေလဆိပ္မ်ား ရပ္နား ခဲ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

ဘရပ္ဆဲလ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္း သြားလာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ အား တာဝန္ယူထားသည့္ Skeyes ကုမၸဏီ က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေလဆိပ္အေရးပါသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပ်က္ကြက္မႈ ရွိႏိုင္သျဖင့္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ၂၂ နာရီ မွ ၁၃ ရက္ ၂၂ နာရီ အထိ ေလေၾကာင္းဝန္ေဆာင္မႈ အားလံုးအား ရပ္နားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ တြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္ က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အထိ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသာေၾကာင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ အဓိက အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ၃ ခု က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ ဆႏၵျပမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ ယင္းဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အျပင္ ရထားခရီးစဥ္ ၊ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚလည္း တက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြား ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းရွိ ကုန္တိုက္အမ်ားစု က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ လုပ္ငန္းရပ္နားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သာ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ တြင္ က်င္းပ ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ပထမ အႀကိမ္ ဥေရာပ စာေပညီလာခံလည္း ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္ မွ လုပ္ခလစာ အား ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဘက္ မွ ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ခုိင္ျမဲစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း ၊ လတ္တေလာရက္ပိုင္း အတြင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ မ်ားက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)