ဖင္လန္ႏိုင္ငံ အတိုက္အခံ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္လာႏိုင္

ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ အန္႔တီ ႐ိုင္းနီအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Europe

ဟယ္လ္ဆင္ကီ၊ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Social Democratic Party) က လႊတ္ေတာ္၌ ေနရာ ၄၀ ရရွိကာ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား အသံလႊင့္ဌာန Yle က ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ညပိုင္း၌ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ဟယ္လ္ဆင္ကီစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၁း၅၀ နာရီက ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄၀ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ National Coalition ပါတီႏွင့္ Finns ပါတီတို႔မွာ လႊတ္ေတာ္၌ ၃၈ ေနရာ အသီးသီးရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ Center ပါတီမွာ ေနရာ ၃၀ သာအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အႀကီးမားဆံုး ႐ံႈးနိမ့္သူျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၉ ေနရာ႐ံႈးနိမ့္သြားခဲ့သည္။

Green ပါတီႏွင့္ Left Alliance ပါတီတို႔မွာ လႊတ္ေတာ္၌ ေနရာရရွိမႈတိုးလာခဲ့ၿပီး Green က ယခင္ကထက္ ၇ ေနရာပိုရကာ ၂၂ ေနရာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Left Alliance ပါတီက ၄ ေနရာပိုမိုရရွိကာ ၁၆ ေနရာျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ အန္႔တီ ႐ိုင္းနီ (Antti Rinne) ကမူ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ (Xinhua)