15
Sun, Sep
495 New Articles

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ က အေမရိကန္ ႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ တို႕မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္၍ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ တိုက္တြန္း

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္ အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) International Organizations

ကုလသမဂၢ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္ က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႕၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ တို႕အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ကို ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ကမာၻ႕လံုျခံဳေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑အသီးသီး တြင္ စစ္အင္အား ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ကာ သမိုင္းတြင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ မွ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အေပၚ စိုးရိမ္မႈ သည္ စစ္ေအးကာလ ၿပီးေနာက္ အျမင့္ဆံုး အေျခအေန သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ၊ ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႕ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ စစ္လက္နက္ မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၊ ယင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ တိုးျမႇင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ တင္းမာမႈ ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တို႕အတြက္ လြန္စြာအေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွ စတင္တြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တို႕က ခ်က္သမၼတ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ တိုက္ခုိက္ႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္မ်ားအား ကန္႕သတ္ျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဆိုင္ရာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၇ ႏွစ္ အတြင္း ေနရာခ်ထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးပါ လက္နက္မ်ားကို ၁,၅၅၀ ေအာက္ သို႕ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္သည့္ လက္နက္ေပါင္း ၇၀၀ ထက္မေက်ာ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။(Xinhua)