ဂ်ာမဏီ စသည့္ ႏုိင္ငံ ၅ ႏုိင္ငံ တို႕မွ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရ

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ တြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပ ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) International Organizations

ကုလသမဂၢ ၊ ဇြန္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝး အား ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမဏီ ၊ ဒိုမီနီကန္ ၊ ေတာင္အာဖရိက ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံ တို႕အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တို႕၏ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕ ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝး တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၀ ႏုိင္ငံ တို႕မွ ပါဝင္ မဲေပးခဲ့ၿပီး ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ ဒိုမီနီကန္ ႏိုင္ငံ တို႕က ၁၈၄ မဲ ၊ ေတာင္အာဖရိက ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တို႕က ၁၈၃ မဲ ၊ ၁၈၁ မဲ ႏွင့္ ၁၄၄ မဲ အသီးသီး တို႕ျဖင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ အား ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝး တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲဆႏၵ ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး မဲေပးသူ စုစုေပါင္း ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု အထက္ မဲေပးျခင္း ခံရ မွ သာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ႏုိင္ငံ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ ႐ုရွား ၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ တို႕မွ အျမဲတန္း အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံ မွာ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ားက လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ တြင္ ၂ ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ႏုိင္ငံ အား ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ဆက္တိုက္ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရေၾကာင္း ၊ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံ အား ေဒသအလိုက္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ ေဒသ အတြက္ ၃ ေနရာ ၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသ အတြက္ ၂ ေနရာ ၊ လက္တင္အေမရိက ႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံ ေဒသ အတြက္ ၂ ေနရာ ၊ အေနာက္ ဥေရာပ ႏွင့္ အျခားေဒသ အတြက္ ၂ ေနရာ ႏွင့္ အေရွ႕ ဥေရာပ ေဒသ အတြက္ ၁ ေနရာ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)