အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ တာလီဘန္ တို႕မွ ယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း အား ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ ႀကိဳဆို

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ တြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) International Organizations

ကုလသမဂၢ ၊ ဇြန္ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ တာလီဘန္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တို႕က ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ တြင္ ယာယီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕ ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး တာလီဘန္ အေနျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ အစိုးရ မွ အဆိုျပဳခဲ့ဖူးသည့္ ႏွစ္ဖက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မဲ့ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ကို လက္ခံရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ က တာလီဘန္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အား အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ မွ ယခု ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ တြင္ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံ ကို လက္ခံရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ဦးေဆာင္သည့္ သည္းခံမႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လြန္စြာ အေရးပါေၾကာင္း ၊ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈ အေပၚ ေထာက္ခံအားေပး ၿပီး  ယင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြား လိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ က ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕ မွ စတင္၍ တာလီဘန္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ တစ္ပတ္ခန္႕ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား တြင္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ IS ႏွင့္ Al-Qaeda တို႕ မပါဝင္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႕ က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ တာလီဘန္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း က ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ ၌ ဥပုသ္ထြက္ ပြဲေတာ္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ၃ ရက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ၄င္းမွာလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမ ဦးဆံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)