ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း တြင္ ေျပာဆိုခြင့္ ရရွိရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူညီခဲ့ ဟု G 77 အရာရွိ ေျပာၾကား

G 77 အစည္းအေဝး က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) International Organizations

ဗီယင္နာ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

G 77 အဖြဲ႕အစည္း ဗီယင္နာ ဌာနခြဲ ဥကၠ႒ ဟာဒီဗာ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ G 77 အဖြဲ႕အစည္း အား ေထာက္ခံ အားေပးျခင္း သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ မ်ား က ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ မိမိ တို႕၏ သေဘာထား အျမင္မ်ား ေျပာဆိုခြင့္ ရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန သို႕ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဗီယင္နာ ၿမိဳ႕ တြင္ G 77 ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ အတြင္း ဟာဒီဗာ က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၄င္း က G 77 ထူေထာင္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း မွာ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သည္ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္း က႑ သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က G 77 ၏ အလြန္ အေရးပါေသာ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သည္ G 77  အေပၚ မ်ားစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ၿပီး G 77 ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မွာလည္း ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေၾကာင္း ၊ G 77 အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒ ကို အစဥ္အျမဲ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

G 77  အဖြဲ႕အစည္း အား ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်ီနီဗာ တြင္ စတင္ ထူေထာင္ ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကိစၥရပ္ မ်ား အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဗီယင္နာ တြင္ ဌာနခြဲ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ "G 77 + China" ပံုစံျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ မ်ား အတြက္ တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရး ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)