တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Josep Borrellတုိ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓါတ္ပုံ-တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန) International Organizations

ကုလသမဂၢ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္စဥ္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႕ ၌  စပိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Josep Borrell  ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ၀မ္ရိက စပိန္ႏုိင္ငံက တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီကုိ ၀မ္းသာအားရမိေၾကာင္း ၊ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ထပ္မံတစ္ဆင့္တုိးျမင့္လာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အတူလက္တြဲ နီးနီး ကပ္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္သြားလုိေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိသည့္ ၄၅ ႏွစ္ ကာလတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအနာဂတ္သစ္ကုိ ေရးဆြဲရမည္ေၾကာင္း ၊ စပိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းႀကီး စီမံကိန္း ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေထာက္ခံသည့္အတြက္ ၀မ္းသာေက်နပ္မိေၾကာင္း ၊ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးကုိ အတူတည္ေဆာက္ကာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ တုိးျမင့္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္သစ္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္၍ စပိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Josep Borrell က တရုတ္-စပိန္ဆက္ဆံေရးသည္ စပိန္ႏုိင္ငံ ၏ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည့္ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စပိန္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာကုိ ယုံၾကည္အေလးထားေၾကာင္း ၊ ယေန႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ၊ တရုတ္ဘာသာစကားသည္ စပိန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရပန္းစားလူၾကိဳက္မ်ားေနသည့္ ဘာသာစကားျဖစ္ေနၿပီေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရွိသည့္ ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စပိန္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး  ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ အလားအလာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၊ စပိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အတူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး အတူတည္ေဆာက္မႈကုိ အထူးအေလးထားကာ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  (Xinhua)