27
Mon, May
580 New Articles

ကုလသမဂၢ ၊ ဧျပီ  ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂူတာရက္စ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွေဒသ ဆုိင္ရာ ဘုိေအာ္ဖုိရမ္((Boao Forum for Asia)သို႔ မသြားမီ ကုလသမဂၢအေျခစုိက္ တရုတ္ႏုိင္ငံမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈကုိ လက္ခံေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတံခါးဖြင့္မူ၀ါဒ က်င့္သုံးျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကာလ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ရာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တစ္စထက္တစ္စအေရးပါလာေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အေရးၾကီးသည့္ ပင္မအေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္က်င္းပ ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွေဒသ ဆုိင္ရာ ဘုိေအာ္ဖုိရမ္((Boao Forum for Asia) ၏ “ပြင့္လင္းဆန္းသစ္သည့္ အာရွေျမ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစ ကမၻာေျမ” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အာရွေဒသ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္သာမက တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အားထားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ထင္သာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၊ ဧၿပီ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

“ယေန႔ ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖမွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေသာမူဝါဒ၊ တံခါးပိတ္ဝါဒ မဟုတ္ဘူး” ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္ (Antonio Gutteres) က ဧၿပီလ ၅ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ၊ မတ္လ ၂၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဆုိမာလီယာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏သက္တမ္းတုိးဆုံးျဖတ္စာ အမွတ္ ၂၄၀၈ ကုိ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီက မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့ျပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္း တုိးျမွင့္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ကုလသမဂၢ ၊ မတ္လ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယီမင္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ယုိယြင္းေနသည့္အေပၚ အထူးစုိးရိမ္ပူပန္ မိေၾကာင္းႏွင့္ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

ကုလသမဂၢ၊ မတ္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခါသမယတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး အင္အားစုအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္ (Antonio Guterres) က မတ္လ ၈ ရက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢ၊ မတ္ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမာၻေပၚရွိ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ကေလးသူငယ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဆစ္ဒနီ ၊ မတ္လ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပါပူဝါနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္၌ အင္အား ၅.၀ အထက္ ရွိ ငလ်င္ ဆက္တိုက္ ၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ထို႕အတြင္း မွ အင္အား အျပင္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ အေနျဖင့္ ၆.၇ အဆင့္ အထိ ေရာက္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုလသမဂၢ၊ မတ္ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မာလီႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္္ တစ္စီး လမ္းေဘးဗံုးထိမွန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦး ေသဆံုးၿပီး ေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အႀကီးအကဲ စတီဖင္ ဒူဂ်ာရစ္ (Stephane Dujarric) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ပါလက္စတုိင္းသမၼတမာမြတ္အတ္ဘက္စ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးစဥ္ “ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ေျဖရွင္းနည္း ကုိ အစၥေရးက တံခါးပိတ္ထား” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကုလသမဂၢ (UN) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္ (Antonio Guterres) က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ဗီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Page 4 of 5