က်န္ရွိသည့္ အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားကုိ ၇၂ နာရီအတြင္း ထြက္ခြာသြားရန္ ဗင္နီဇြဲလား ေတာင္းဆုိ

ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ နီကိုးလပ္စ္ မာဒူရို (Nicolas Maduro)က အေမရိကန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ေၾကာင္း ေၾကညာစဥ္(ဆင္ဟြာ) Latin America

ကာရာကတ္စ္ ၊ မတ္ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံအတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ သံတမန္မ်ား၏ ေနထုိင္ခြင့္ကာလကုိ ထပ္မံတုိးျမွင့္ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ၇၂ နာရီအတြင္း ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္  ဗင္နီဇြဲလား အစုိးရက မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆုိပါ က်န္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္သံတမန္မ်ားက ဗင္နီဇြဲလား၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ဗင္နီဇြဲလား အစုိးရက  ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးျဖတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္ အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္႐ုံး အျပန္အလွန္ ထားရွိရန္ အေမရိကန္ အစုိးရႏွင့္တုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလားအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကုလသမဂၢမွတစ္ဆင့္  အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္သြားလုိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဗင္နီဇြဲလားျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ အေမရိကန္က အဆက္မျပတ္ႏႈိးဆြေန ေသာေၾကာင့္  ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရက အေမရိကန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊သံတမန္ေရးအဆက္အသြယ္ လုံး၀ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ နီကိုးလပ္စ္ မာဒူရို (Nicolas Maduro)က ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေမရိကန္ဘက္မွ  အေရးေပၚကိစၥေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမရွိသည့္ အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ား အား ဗင္နီဇြဲလားမွ ထြက္ခြာရန္ ဗင္နီဇြဲလားရွိ အေမရိကန္ သံရုံးကုိ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗင္နီဇြဲလား-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္ အခ်ိဳ႕အေရးကိစၥမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းလ်က္ရွိရာ အေမရိကန္ဘက္မွ က်န္ရွိေနသည့္ သံတမန္မ်ားကုိ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ေနထုိင္ရန္ မူလအစက ရက္ ၃၀ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ထပ္တုိးအခ်ိန္ ၁၅ ရက္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)