အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ က ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ အစိုးရ ဘဏ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား အေရးယူ ပိတ္ဆို႕

Latin America

ဝါရွင္တန္ ၊ မတ္ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က  ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ၏ အဓိက က်ေသာ အစိုးရ ဘဏ္ တစ္ခု ႏွင့္ ၄င္း ဆက္စပ္မႈ ရွိေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္ ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။


အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တြင္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရး ဘဏ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္း ၄ ခု အား အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ အေနျဖင့္ ယင္း ဘဏ္ က မာဒူ႐ို အစိုးရ အား ျပည္ပ သို႕ ေငြေၾကး ေျပာင္းေရြ႕ရန္ အတြက္ ကူညီေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ အစိုးရ က အတိုက္အခံ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ဖမ္းဆီး ျခင္း အေပၚ တုန္႕ျပန္မႈ အေနျဖင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။
အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈ အရ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အတြင္း ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အားလံုး အား ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား မ်ား အေနျဖင့္ ယင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ကိုလည္း ကန္႕သက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဗင္နီဇြဲလား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ အတုိက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴရန္ဂူအက္ခ္ဒို(Juan Guaido) က ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ ၌ မိမိ အား ယာယီ သမၼတ အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ ေထာက္ခံမႈ ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ ၌ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန က ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံ ကုမၸဏီ အား အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ ႏွင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)