ပီရူးသမၼတေဟာင္း Kuczynski အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အဖမ္းခံရ

ပီရူးႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Pedro Pablo Kuczynski အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္) Latin America

လီမာ၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပီရူးႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Pedro Pablo Kuczynski အား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရဲအရာရွိမ်ားက ပီရူးႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးဌာနတစ္ခု မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈအမိန္႔၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Kuczynski အား လီမာစီရင္စု သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း Andina သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိစံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Odebrecht အား အစိုးရအရာရွိမ်ားထံ တရားမဝင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကိစၥ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Kuczynski အား ၁၀ရက္တာ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Kuczynski ၏ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ႏွင့္ ကားဒရုိင္ဘာတို႕ကိုလည္း အလားတူ ကိစၥျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

Kuczynski က ၎အား ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တြစ္တာ၌ေရးသားခဲ့သည္။

Kuczynski ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ယင္းကိစၥအား အယူခံဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)