ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးက လက္တင္အေမရိကအတြက္ ဖန္တီးေပးသည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ လက္မလႊတ္သင့္ဟု  ပနားမား စီးပြားေရးပညာရွင္ဆို

တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ပနားမားႏုိင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ၇က္က ပနားမားႏုိင္ငံ ပနားမားစီးတီးတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအလံမ်ားေ၀ွ႕ရမ္းကာ မီး႐ွဴးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Latin America

ပနားမားစီးတီး  ၊ ဧၿပီ ၁၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အဆုိၿပဳေသာ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ လက္တင္အေမရိကအတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိရာ လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ပနားမားႏုိင္ငံ စီးပြားေရးပညာရွင္ အက္ဒီတာပီ႐ုိက ဆင္ဟြာ၏ အင္တာဗ်ဴးကုိ လက္ခံေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလုိ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးကလည္း လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္ ထပ္ျဖည့္တန္ဖုိးျမင့္ကုန္ပစၥည္း(high-value-added product)မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဒီတာပီရုိက ဆုိသည္။ 

ပနားမား တူးေျမာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အက္ဒီတာပီ႐ုိသည္ အေတြ႔အႀကဳံရင့္က်က္သည့္ ဘ႑ာေရး မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပနားမား-တ႐ုတ္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔၏ အၾကံေပး လည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ေ၀သည့္ “ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးႏွင့္ပနားမား”ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးအေၾကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ေရးသားထားသလို ပနားမား သည္ ေဒသတြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးစင္တာအေနျဖင့္ ပါ၀င္သည့္အခန္းက႑ကုိ လည္း အေလးထားေရးသားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

“စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္ကေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ  ဘက္စုံပုိမုိ သိရွိ နားလည္လာေစဖုိေမွ်ာ္လင့္သလုိ  လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းႀကီးနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္တဲ့အခါမွာ ေလ့လာကုိးကားႏုိင္ဖုိ႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု အက္ဒီတာပီရုိဆုိသည္။  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ေကာင္းရာ ၄င္း၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေတြ႔အႀကဳံကုိ လက္တင္အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အတုယူထုိက္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အက္ဒီတာပီရုိက လက္တင္အေမရိကရွိအခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမယာမ်ားရွိ ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစားရိတ္စကႀကီးျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနေၾကာင္း ၊ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းႀကီး မူေဘာင္တြင္းရွိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစားရိတ္စကမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သလုိ ေဒသခ်င္း၊ႏုိင္ငံခ်င္းဆက္သြယ္မႈကုိ တုိးျမင့္ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ထုိမွတစ္ဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမယာအသုံးခ်ႏုိင္မႈ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအသြားအလာကုိ တြန္းအားေပးတုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားရွိ အခ်ိဳ႕မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာေဒသမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အဦလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္သလုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။ 

ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ တစ္ဦးတစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္စီမံကိန္းမဟုတ္ဘဲ မိတ္ေဆြသဂၤဟအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကမၻာႀကီးတစ္စည္းတစ္လုံးတည္းျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစၿပီး ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဒီတာပီရုိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)