ေတာင္အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္မည္ေၾကာင္း ဘရာဇီး ေၾကညာ 

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးၿမိဳ႕ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္(ဓါတ္ပုံ-အင္တာနက္) Latin America

ဘရာဇီးလီးယား၊ ဧၿပီ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီးႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔မွ  တရား၀င္ႏုတ္ထြက္လုိက္္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဘရာဇီး ၊ အာဂ်င္တီးနား ၊ ခ်ီလီ ၊ ကုိလံဘီယာ ၊ ပါရာေဂြး ၊ ပီး႐ူးႏုိင္ငံ ၆ႏုိင္ငံက ေတာင္အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေခတၱရပ္နားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားက ေရရွည္ရွိေနရာ ယေန႔အထိ ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဘရာဇီးနုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ဘရာဇီး၊ အာဂ်င္တီးနား ၊ ခ်ီလီ ၊ ကုိလံဘီယာ၊ အီေကြေဒါ ၊ ဂူယာနာ၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူးစသည့္ ႏုိင္ငံ ၈ ႏုိင္ငံက ေၾကညာခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ေတာင္အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ကုိ အစားထုိးရန္ ေတာင္အေမရိကတုိးတက္ေရးဖုိရမ္ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဖုိရမ္သစ္သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ လွ်င္ျမန္ေၾကာင္း အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေတာင္အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးမွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ လစ္လပ္လ်က္ရွိရာ သမဂၢအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ သမဂၢအဖြဲ႔၏အလွည့္က်ဥကၠ႒ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဘုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံမွ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကုိလႊဲေျပာင္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဘရာဇီးက အဖြဲ႔မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ထုိမတုိင္မီကလည္း ကုိလံဘီယာ၊ ပီ႐ူး၊ အီေကြေဒါ၊ပါရာေဂြး၊ အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံမ်ားက ေတာင္အာဖရိက သမဂၢအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ေတာင္အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အာဂ်င္တီးနား ၊ ဘုိလီးဗီးယား၊ ဘရာဇီး၊ ကုိလံဘီယာ၊ ခ်ီလီ၊ အီေကြေဒါ၊ ဂူယာနာ၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူး ၊ဆူရီနမ္၊ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ၁၂ ႏုိင္ငံပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)