တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ အား ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ လူ႕အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ပစၥည္းမ်ား အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Latin America

 ကာရာကာ့စ္ ၊ ေမ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တန္ခ်ိန္ ၇၁ တန္ ရွိ လူ႕အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ က ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္  အေနျဖင့္ ေမလ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Simón Bolívar အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့သည္။

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး က ယခုေပးအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု တို႕၏ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု အေပၚ ထားရွိသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ယခု ပစၥည္းမ်ား က ျပည္ပပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူလူထု အေပၚ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၊ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု က ကိုယ္ပိုင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ ကို ယံုၾကည္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား က ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ က မတ္လ ၂၉ ရက္ ၌ ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ အား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း တြင္လည္း ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)