အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့အိတ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ အသက္ ၉၄ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ

အသက္ ၉၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့အိတ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္ ၊ ဇြန္ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္သည္ မိန္းျပည္နယ္(Maine)ရွိ ေနအိမ္တြင္ ၄င္း၏ ၉၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့ပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတမ်ားထဲတြင္ အသက္ ၉၄ ႏွစ္အရြယ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ပထမဆံုး သမၼတေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ဘုရွ္သည္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း ႏွင့္ မူးေဝျခင္း ေဝဒနာကုိ ေဒသတြင္းေဆးရံုတစ္ခု၌ ကုသမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ေနအိမ္သုိ ့ျပန္လာၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ Kennebunkport ရွိေနအိမ္၌ ေမြးေန ့ပြဲကုိ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၄၁ ဦးေျမာက္ သမၼတေဟာင္းသည္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲ ေမြးေန ့ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၄င္း၏ သားျဖစ္သူ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ အပါအဝင္ သားသမီးမ်ားစြာသည္ ၿမိဳ ့တြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ စီနီယာဘုရွ္သည္ Kennebunkport ေနအိမ္ျခံဝင္း၌ ၄င္း၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ေႏြရာသီကုိ ျဖတ္သန္းေနသည္။၄င္း၏ ဇနီး Barbara သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလက ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)