ရည္းစားျဖစ္သူအား အဆံုးစီရင္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူ Michelle Carter (ဝဲ) ႏွင့္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သူ Conrad Roy III (ယာ)တို႔အားေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္) North America

ဝါရွင္တန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ ၎၏ ရည္းစားျဖစ္သူအား အဆံုးစီရင္ရန္ စာျဖင့္ တြန္းအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ၎၏ျပစ္ဒဏ္အား အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း Massachusetts ျပည္နယ္ တြင္ စတင္ခ်ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ရက္ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၂၂ႏွစ္အရြယ္ Michelle Carter သည္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မဟုတ္ေသာ လူသတ္မႈ ျဖင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅လ က်ခံခဲ့ရၿပီး ၎၏ ျပစ္ဒဏ္အား အယူခံဝင္ေနစဥ္ ၎အား လြတ္လပ္စြာ ေနခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Massachusetts ျပည္နယ္ အထက္တရားရံုးက ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္ ယင္းျပစ္မႈအား အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎သည္ ရည္းစားျဖစ္သူ Conrad Roy III ေသဆံုးမႈျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၇ႏွစ္အရြယ္ Carterသည္ ၎၏ ရည္းစားျဖစ္သူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ Roy အား အဆံုးစီရင္ရန္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ႏွင့္ စာတိုေပးပို႔မႈမ်ား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Roy သည္ စတိုးဆိုင္၏ ကားပါကင္တစ္ခုရွိ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ျဖည့္ထားေသာ ပစ္ကပ္ထရပ္ကားေပၚတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Roy အား မိမိကုိယ္ကို အဆံုးစီရင္ရန္ Carter က အတင္းအဓမၼေစခိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎သည္ အကူအညီတစ္စံုတစ္ရာမွ မေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ Roy အသက္ရွဴၾကပ္၍ ေသဆံုးသြားသည္ကို နားေထာင္ေနၿပီး အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း (သုိ႔) ထရပ္ကားေပၚမွ ထြက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ အထက္တရားရံုး မွ တရားသူႀကီး Scott Kafker က ေရးသားခဲ့သည္။ (Xinhua)