အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ ၿပီးေနာက္ ေလတပ္ ဝန္ႀကီး ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္ 

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေလတပ္ ဝန္ႀကီး ဟဲသာ ဝယ္ဆန္ (Heather Wilson) အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္ ၊ မတ္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေလတပ္ ဝန္ႀကီး ဟဲသာ ဝယ္ဆန္ (Heather Wilson)  က မတ္လ ၈ ရက္ ၌ ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဂ်င္ မက္တီးစ္ ( Jim Mattis ) ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ပထမ ဦးဆံုး ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့သည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ  အရာရွိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေလတပ္ ဝန္ႀကီး ဟဲသာ ဝယ္ဆန္ ၏ ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း က ေမလ ၃၁ ရက္ တြင္ တရားဝင္ အသက္ဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္း အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က ရာထူး ခန္႕အပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ေလတပ္ ဝန္ႀကီး က ေလတပ္ ၏ အျမင့္ဆံုး ရာထူး တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး သို႕မဟုတ္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ထံသို႕ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပေပးရကာ အေမရိကန္ ေလတပ္ ၏ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုး ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရာထူး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြင္း မွ အရာရွိမ်ားစြာ ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ ၄င္းတို႕အနက္ အေမရိကန္ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီး ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အရာရွိခ်ဳပ္  တို႕ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)