ရုရွား-ဗင္နီဇြဲလား ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္တစ္ခုအား ပိတ္ဆုိ႔ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေၾကညာ

အေမရိကန္ ၀ါရွင္တန္ရွိ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

၀ါရွင္တန္၊ မတ္ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

႐ုရွား-ဗင္နီဇြဲလား ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္တစ္ခုအား ပိတ္ဆုိ႔ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ပိတ္ဆုိ႔သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆုိပါဘဏ္ သည္ ဗင္နီဇြဲလား ေရနံကုမၸဏီအား သက္ဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။ 

ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည့္ Evrofinance Mosnarဘဏ္သည္ ႐ုရွားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား အတူ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရုံးခ်ဳပ္မွာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ၊အဆုိပါ ဘဏ္သည္ ဗင္နီဇြဲလား ေရနံကုမၸဏီအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းေၾကာင့္  အေမရိကန္တြင္ ၄င္း၏ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဘဏ္ႏွင့္ အလုပ္ဆက္မလုပ္ၾကရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ မတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယခုပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ ႐ုရွားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရး၏ အဆက္အသြယ္ကုိျဖတ္ေတာက္ရန္ အေမရိကန္က ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ႐ုရွားအထက္လႊတ္ေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးက ဆုိသည္။ 

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ဗင္နီဇြဲလား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အတုိက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴရန္ဂူအက္ခ္ဒို(Juan Guaido)က မိမိကုိယ္ကုိ ယာယီသမၼတျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ အေမရိကန္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ၿကီးဌာနက ဗင္နီဇြဲလား ေရနံကုမၸဏီမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ နီကိုးလပ္စ္ မာဒူရို (Nicolas Maduro)ကုိ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရန္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ အေမရိကန္က အဆက္မျပတ္ တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရက အေမရိကန္၏ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ  အျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)