ေဒၚနယ္ထရမ့္ က အစၥေရး ႏုိင္ငံ မွ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ အား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ႏွင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ညာဟု တို႕အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္ ၊ မတ္ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က မတ္လ ၂၅ ရက္ ၌ အစၥေရး ႏိုင္ငံ မွ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ အား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္အေပၚ ဆီးရီးယား ၊ ႐ုရွား ႏွင့္ အာရပ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စသည့္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား က ကန္႕ကြက္မႈ ျပဳလုပ္ကာ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မႈ က ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ အသစ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ က မတ္လ ၂၅ ရက္ ၌ အလည္အပတ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ အစၥေရး ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ တြင္ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပူတြဲေၾကညာခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုရာ တြင္ အစၥေရး မွ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ အား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ မွ ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ အီရန္ ႏွင့္ Hezbollah စသည့္ ပါတီ မ်ား က ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းတို႕ က ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ အား အစၥေရး အား တိုက္ခိုက္ရာ ေဒသ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ က မီဒီယာ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အစၥေရး ႏုိင္ငံ တို႕ ၏ ဆက္ဆံေရး မွာ လြန္စြာ ခိုင္မာ ၿပီး ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အား ျပဳလုပ္ရန္ ယခင္ခ်ိန္ကပင္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစၥေရးႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ညာဟု (Benjamin Netanyahu ) က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ သည္ သမိုင္းတြင္ သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာ မ်ားအား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ အာရပ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႕ က အသီးသီး ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခင္ သေဘာထား အား မေျပာင္းလဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ဂိုလန္ ကုန္းျမင့္ က ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း တြင္ တည္ရွိေသာ က်ဥ္းေျမာင္းရွည္လ်ား သည့္ ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အစၥေရး ႏိုင္ငံ က ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စစ္ပြဲ တြင္ ယင္းေဒသ အား ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ကာ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ အား ျပန္လည္ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း က ယင္းေဒသ အား အစၥေရး ႏုိင္ငံ မွ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ကို အသိအမွတ္ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ ကုလသမဂၢ က ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ တြင္ အစၥေရး ႏုိင္ငံ မွ ဂိုလန္ ကုန္းျမင့္ အား ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္း သည္ လံုးဝ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။(Xinhua)