ဗင္နီဇြဲလား ကုမၸဏီ ၄ခု ႏွင့္ သေဘၤာ ၉စီးအေပၚ အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္

ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသမၼတ နီကိုးလပ္စ္ မာဒူရို အားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္၊ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဗင္နီဇြဲလား ႏွင့္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ေရနံကုမၸဏီ ၄ခု ႏွင့္ ၎တို႔၏ သေဘၤာ ၉စီး အေပၚ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၂ ရက္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ေရနံက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ယင္းကုမၸဏီ ၄ခု ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားမွ က်ဴးဘားသုိ႔ ေရနံတင္ပို႔ေနသည့္ သေဘၤာ ၉စီး ကို ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားကို ပိတ္ဆို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သည္ ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ Juan Guaido အား ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ မူဝါဒကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။

ယင္းကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ နီကိုးလပ္စ္ မာဒူရို (Nicholas Maduro) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ သံတမန္အရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)