ယီမင္၌ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာစစ္ပဲြအား အေမရိကန္ေထာက္ပံ့မႈအဆံုးသတ္ရန္ ကြန္ဂရက္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သမၼတထရမ့္ ဗီတိုျဖင့္ပယ္ခ်

ပြာတိုမြန္႔ ၿမိဳ႕ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္အားေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-အင္တာနက္) North America

ဝါရွင္တန္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယီမင္၌ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ စစ္ပဲြအား အေမရိကန္က ေထာက္ပံ့ေနမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ေတာင္းဆိုေသာ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဧၿပီလ ၁၆ ရက္တြင္ဗီတိုအာဏာသံုး၍ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္က အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကလိုအပ္မႈမရွိသည္သာမက သမၼတ၏ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားက ိုအားနည္းေစမည ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရဲရင့္ေသာစစ္ သည္မ်ားကိုလည္းအသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အား မတ္လအတြင္း အထက္လႊတ္ေတာ္က မဲ ၅၄ မဲ တြင ္ေထာက္ခံမဲ ၄၆ မဲျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ေအာက္လႊႊတ္ေတာ္က မဲ ၂၄၇ မဲတြင္ ၁၇၅ မဲျဖင့္လည္းေကာင္းအတည္ျပဳခဲ့ကာ အေမ ရိကန္တပ္ဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ အယ္လ္ေကးဒါးအၾကမ္းဖက္တို႔အား တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါက တိုက္ပဲြ မ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားမ ွ(သို႔မဟုတ္) ယီမင္ႏိုင္ငံအတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္  သည့္ေနရာမ်ားမွ ရက္ ၃၀ အတြင္းျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ သမၼတအားညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္အထက္လႊတ္ေတာ္ သာမက ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္က သမၼတ၏ ဗီတိုအသံုးျပဳမႈကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရန္လံုေလာက္ျခင္းမရွိေပ။ထရမ့္ အေနျဖင့္ ၎၏သမၼတသက္တမ္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ဗီတိုအာဏာသံုးပယ္ခ်မႈကယခုအႀကိမ္မွာဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။၎က မတ္လအတြင္း တြင္ နယ္စပ္အုတ္တံတိုင္းကာရံရန္အတြက္ ၎၏ အမ်ိဳးသားအေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈအား ပိတ္ဆို႔ရန္ကြန္ဂရက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ဗီတိုျဖင့္ပယ္ခ်ခဲ့ေသးသည္။

ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ ဟူသီသူပုန္မ်ားက သမၼတ အက္ဘ္-ရတ္ဘူး မန္ဆိုး(Abd-Rabbu Mansour) အား ျပည္ပသို႔ႏွင္ထုတ္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆာနာႏွင့္ ဟိုေဒဒါၿမိဳ႕မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမအမ်ားစု ကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္မွစ၍ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားက သမၼတ အက္ဘ္-ရတ္ဘူး မန္ဆိုး ကိုေထာက္ခံရန္ယီမင္အေရးတြင္ပါဝင္စြက္ဖက္ကာ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳခဲ့သည္။

ယီမင္ႏိုင္ငံ တြင္ ေလးႏွစ္ၾကာျပည္တြင္းစစ္အတြင္း လူ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရရာအမ်ားစုမွာအရပ္ သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးလူသံုးသန္းခန္႔မွာလည္းအုိးအိမ္မ်ားစြန္႔၍ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသျဖင့္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အငတ္ေဘးဒုကၡႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။(Xinhua)