အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာအတြင္းဝန္ မာ့ခ္အက္စ္ပါအား သမၼတ ထရမ့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ယာယီကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ပတ္ထရစ္ရွန္နာဟန္ (ယာ) ႏွင့္ သမၼတထရမ့္က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံရသည့္ မာ့ခ္အက္စ္ပါတို႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္၊ ဇြန္ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ (Donald Trump) က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာအတြင္းဝန္ မာ့ခ္အက္စ္ပါ (Mark Esper) အား အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာယီကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ပတ္ထရစ္ ရွန္နာဟန္ (Shanahan) ႏုတ္ထြက္ၿပီး သံုးရက္အၾကာ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတက ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ေငြေၾကးတာဝန္ခံ ေဒးဗစ္ေနာ္ကြစ္ (David Norquist) အား လက္ေထာက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ႐ိုင္းမက္ကာသီ (Ryan McCarthy) အား ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာအတြင္းဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အက္စ္ပါသည္ ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာအတြင္းဝန္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစ၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎၏ တာဝန္မ်ားတြင္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ၊ စီစဥ္မႈ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ၊ လက္နက္ကိရိယာတပ္ဆင္မႈမ်ားအျပင္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁.၄ သန္း၊ National Guard ၊ အရန္စစ္သားမ်ား၊ ၾကည္းတပ္အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

စစ္မႈထမ္းသမိုင္းေၾကာင္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အက္စ္ပါသည္ အတြင္းဝန္မျဖစ္မီက အဓိက ကာကြယ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္တာျဖစ္သည့္ Raytheon ကုမၸဏီတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)