တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ရွင္းလင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ေရႊ႕ဆုိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထရမ့္ ဆုိ

အေမရိကန္-မကၠဆီကုိ နယ္စပ္အနီးရွိ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

၀ါရွင္တန္ ၊ ဇြန္ ၂၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ရွင္းလင္းေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ဇြန္ ၂၃ ရက္မွ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ပတ္ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္က ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္   ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကုိ အခ်ိန္ပုိေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း နယ္စပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအေရးကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူးေပါင္းၿပီး မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ဆုိသည္။အေမရိကန္ အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာန (DHS)လက္ေအာက္ရွိ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္အေကာက္ခြန္ ေရးရာဌာန(ICE) သည္  မူလက ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္စတင္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕၁၀ ၿမိဳ႕တြင္  တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ရွင္းလင္းေရးလႈပ္ရွားမႈအား လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားရာ ယင္းကိစၥမွာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းလူအမ်ား၏အာရုံစိုက္မႈကုိ ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)